Stories

Výroba SmartGame pamatuje na snadné uskladnění. Není nic horšího, než ztratit části vaší oblíbené SmartGames. Proto jsme vyvinuli přihrádky na uskladnění nebo použití pro části balení. Penguins On Ice je jednou ze SmartGames, kterou můžete sbalit dvěma způsoby. Doma ji můžete zabalit do originální...

Výroba SmartGame pamatuje na snadné uskladnění. Není nic horšího, než ztratit části vaší oblíbené SmartGames. Proto jsme vyvinuli přihrádky na uskladnění nebo použití pro části balení. Vikings Brainstorm je jednou ze SmartGames, kterou můžete sbalit dvěma způsoby. Doma ji můžete zabalit do...

Toto je pøipomínka, kterou slýcháme od rodièù velmi èasto. Øešení jsme umístili na zadní strany kartièek proto, aby dìti mohly snadno najít øešení odpovídající danému úkolu. Aèkoli jsme se velmi snažili vytvoøit SmartGames, které budou moci hrát i malé dìti, neznamená to, že dìti tak nízkého vìku...

Vývoj nových SmartGames je vždy výzva. Kompletní proces vývoje je sám o sobě velkým puzzle, kde musí každý prvek zapadat a každý ve Smart k tomu přispívá. Najít hru, která je v souladu s existujícími SmartGames, ale zároveň je dostatečně odlišná, je výzva. Chceme vytvořit něco, co vypadá povědomě a...

SmartGames je vyvíjeno s ohledem na snadné uskladnení?. Není nic horšího, než ztratit cásti vašich oblíbených SmartGames. Proto jsme vyvinuli skladovací prihrádky nebo používáme cást balení.