Genomineerd Speelgoed van het jaar Nederland 2013

Het genomineerde speelgoed is door een vakjury van 10 personen gekozen. Dit zijn allemaal mensen die om verschillende redenen veel verstand van speelgoed hebben: ze zijn eigenaar van een speelgoedzaak, kopen speelgoed in, zijn journalist of zijn deskundig op het gebied van kinderen die spelen met speelgoed.

De vakjury kiest in 5 leeftijdsgroepen steeds 5 artikelen. Alle artikelen, met bijzonderheden en het juryoordeel, zijn op de website te vinden.

  • Can you find the missing link?

    Fit all puzzle pieces on the game board. But watch out! There are 36 puzzle parts but only 24 free places on the game board!

  • Pull a rabbit out of the box!

    Is the rabbit looking through the round hole or through the star-shaped one? Is it standing on top of the yellow, the red or the blue block?