Hračka Roku 2012 (Toy of The Year 2012)

Český trh nabízí v současné době nepřeberné množství hraček nejen domácí produkce, ale především produkce zahraniční. Tato situace způsobuje pro spotřebitele – rodiče malých dětí, ztíženou orientaci na trhu v tomto specifickém segmentu. Spotřebitelé postrádají argumenty pro výběr výrobkové škály, která by splňovala potřeby všestranného vývoje dítěte, podporovala zájem, tvořivost, samostatnost, ale zároveň byla kvalitní, příjemná vzhledem a odpovídala věku dítěte. Na základě této skutečnosti vzešla myšlenka uspořádání projektu s názvem Hračka roku, který má spotřebiteli napomoci orientovat se v nepřeberném množství výrobků a poradit s optimálním výběrem hraček pro svoje děti.

  • Use your mind to keep the penguins on ice!

    Can you pack the ice so that every puzzle tile can fit on the game board? Can you also make sure that all the penguins are in the right spot?