Walls & Warriors

Walls & Warriors
Plaats de muren en bescherm je ridders!

Hou je hoofd erbij in dit spannende denkspel waarin je je kasteel moet beschermen.

Kan jij de muren op het spelbord zo plaatsen dat de lauwe ridders binnenin het kasteel zitten en de rode buiten blijven?

Ontdek Walls & Warriors met 80 opdrachten met stijgende moeilijkheidsgraad.

  • Kies een opdracht. Plaats de rode ridders, de blauwe ridders en het speelstuk met de 2 hoge blauwe torens op het spelbord zoals aangegeven.

  • Plaats de muren in de groeven op het spelbord zodat de rode ridders buiten en de blauwe ridders en de hoge blauwe torens binnen het kasteel terecht komen.

  • Er is telkens maar één oplossing.

Deze interesseren je misschien ook